Fraud Blocker
top of page
Only Logo.png

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Dotyczy Formularza kontaktowego, Newsletter i do rezerwacji wizyty

1. Administratorem danych osobowych jest Siam Relax – Tajski Masaż i SPA – Tomasz Pielak, Wrocławska 25-25a, 61-838, Poznań, NIP:9721298767, REGON: 382-586-372, +48 796 985 082, info@siamrelax.pl

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Tomasz Pielak, tp.siamrelax@gmail.com

 

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

 

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do usługi;

 

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT i rejestracji; 
Nakiedy Sp. z o.o., ul. 3 Maja 15/4, 84-200 Wejherowo, NIP 5882417353, REGON 364245886.
Primacount Sp. z o.o., ul. Deszczowa 4, 62-002 Suchy Las, NIP 9721265302, REGON 364944213

 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 

7. Państwa dane mogą być przekazane do państwa, ponieważ serwery Google są umieszczone w różnych częściach świata.

 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE. L Nr 119, str. 1);

 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

 

Facebook Fan page Policy

As the admin of the Siam Relax Facebook Fan Page, we “Siam Relax – Masaz Tajski I Spa – Tomasz Pielak” and the operator of the social network Facebook Ireland Ltd., are joint controllers of the data. The Art. 4 Paragraph 7 of the general data protection regulations explains what a joint controller implies. The main controller of the data is Facebook Ireland Ltd. where the secondary controller is “Siam Relax – Masaz Tajski I Spa – Tomasz Pielak”. When visiting our Facebook fan page, your personal data are being processed.

Some of the information recorded by Facebook Ireland Ltd. is presented to us as statistical information through an analytical tool called Facebook insight. This helps us to understand where our customers come from, how people are engaging with our posts, and to improve our content for our customers.

 

Summary:

  1. Controllers: Joint Control, Primary, Facebook Ireland Ltd. Secondary, “Siam Relax – Masaz Tajski I Spa – Tomasz Pielak”.

  2. Personal Data will be used for understanding where customers come from and how they engage with our page and posts through Facebook Insight.

  3. For further information regarding which data are being collected and how Facebook Ireland Ltd uses them. Please go to the link, https://www.facebook.com/about/privacy/.

  4. The personal data are processed based on Article 6. Paragraph 1.a which means by consent.

  5. The data is stored according to facebook policies, https://www.facebook.com/about/privacy/.

bottom of page